NEXT: Week of Inspiration and Innovation

Volgens prof. Dr. Wim Veen is onze maatschappij continu aan verandering onderhevig. Dit leidt ertoe dat generaties gemiddeld genomen iedere zes jaar andere behoeften en interesses hebben. Daarnaast leiden veranderende technologieën tot de ontwikkeling van banen waarvan we ons nu nog geen voorstelling van kunnen maken. De HAN leidt studenten daardoor op tot beroepen die nog niet bestaan. Het lukt in het onderwijs nu niet voldoende om aan te sluiten op al deze veranderingen. Door standaardisatie en controleprotocollen biedt het huidige systeem van New Public Management namelijk nauwelijks ruimte voor de professional om te experimenteren met andere vormen van onderwijs. Geen wonder dat het onderwijs zich bevindt in een periode van anomalieën! Gelukkig pleit Kees Boele voor professionals governance. De professional mag meer verantwoordelijkheid krijgen en nemen om zodoende te streven naar duurzame kwaliteitsverbetering. Dit is goed nieuws en je zou kunnen zeggen dat de HAN zich bevindt aan de vooravond van een paradigma shift. Op 12 juni is er door middel van de Large Scale Dream een prachtig begin gemaakt. De begrippen leren, innoveren en vertrouwen staat sindsdien hoog in het vaandel bij studenten en medewerkers van de HAN.  De vraag is nu hoe dit in de toekomst vertaald wordt naar daadwerkelijk professionals governance.

The learning Trip vindt deze ontwikkelingen uiterst interessant en wil de HAN graag ondersteunen bij het maken van de paradigma shift. Dit willen we doen door studenten en medewerkers te inspireren en faciliteren binnen onderwijsinnovatie middels learning trips.

A week of inspiration & innovation

Medewerkers en studenten van de HAN willen we graag meenemen op een Learning Trip tijdens a week of inspiration & innovation. Het idee hierbij is om tijd, ruimte, inspiratie en ondersteuning te ervaren bij het uitwerken van ideeen omtrent onderwijs innovatie. Hierbij worden potentiële ideeën vertaald naar concrete projecten, acties en vernieuwing. De potentie die aanwezig is binnen de HAN om te vernieuwen wordt hierdoor aangeboord. Als je deelneemt aan a week of inspiration & innovation vertrek je in een busje naar een onbekende locatie. Op deze locatie ga je samen met 15 medewerkers en 15 studenten werken aan diverse innovatieve en inspirerende ideeën die te maken hebben met innovatie binnen onderwijs.

Voor wie?

Deelname aan ‘a week of inspiration & innovation’ is open voor studenten en medewerkers van de HAN (docenten en ondersteuners) die de ruimte willen nemen om te leren en innoveren binnen onderwijs. Als je mee wil gaan op deze Learning Trip dan ben je gemotiveerd om buiten de bestaande kaders te denken en wil je graag experimenteren met onderwijs om zodoende het onderwijs beter aan te laten sluiten op de huidige generatie studenten en banen. Je bent je er van bewust dat je een week van huis weg bent en dat je jezelf actief wilt inzetten om deze week tot een succes te maken. Kortom, je neemt de regie in handen om het eens goed anders te doen!

Wat levert het ons (HAN/individueel) op?

The Learning Trip zorgt ervoor dat je fris, energiek, vol inspiratie en met concreet uitgewerkte ideeen terug komt op je werk waardoor je in staat bent om goede ideeën meteen te implementeren. Daarnaast komt je terug op je werk met een sterk netwerk van allerlei collega’s en studenten die net als je een passie hebben voor onderwijsinnovatie. De ideeën die uitgewerkt worden tijdens de week worden vastgelegd en verspreid binnen de HAN waardoor de week tevens een inspiratie is voor anderen binnen de HAN.

Wanneer?

Tijdens de week van 16 november.

Wat gaan we doen?

We stappen met z’n allen in Nijmegen in een bus. Hier start onze gezamenlijke belevenis. De reis ergens naartoe is vaker nog belangrijker dan de bestemming.  Wat er tijdens de reis en op de bestemming gebeurt is natuurlijk nog een verassing! Onze gezamenlijke weg terug gebruiken we voor reflectie, verbinding en het aanzetten tot nieuwe acties.

Hopelijk krijgen wij van jou en van de HAN het vertouwen om op deze manier een bijdrage te leveren aan de fantastische ontwikkeling die de HAN op dit moment doormaakt.

We zien je graag,

Karen, Tom, Pepijn, Guido

 

 

Leave a Reply